Eric Leenderts
Print deze pagina

ANBI info stichtingen

Per 1 januari 2014 zijn stichtingen die door de belastingdienst zijn aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht bepaalde informatie op internet te publiceren.

Op deze pagina kan de wettelijk verplichte informatie worden opgevraagd van:

Stichting Ineke Calis te Rotterdam (v/h Stichting Innovative Art Support)

ANBI 2014 St. Ineke Calis

ANBI 2015 St. Ineke Calis

ANBI 2016 St. Ineke Calis

ANBI 2017 St. Ineke Calis

ANBI 2018 St. Ineke Calis

ANBI 2019 St. Ineke Calis 

ANBI 2020 St. Ineke Calis

ANBI 2021 St. Ineke Calis

ANBI 2022 St. Ineke Calis

ANBI 2023 St. Ineke Calis

Stichting voor Milieu-Accountancy te Rotterdam 

ANBI 2014 St voor Milieu-Accountancy

ANBI 2015 St. voor Milieu-Accountancy

ANBI 2016 St. voor Milieu-Accountancy

ANBI 2017 St. voor Milieu-Accountancy

ANBI 2018 St. voor Milieu-Accountancy

ANBI 2019 St. voor Milieu-Accountancy

ANBI 2020 St. voor Milieu-Accountancy

ANBI 2021 St. voor Milieu-Accountancy

ANBI 2022 St. voor Milieu-Accountancy

ANBI 2023 St. voor Milieu-Accountancy