Eric Leenderts
Print deze pagina

ANBI info stichtingen

Per 1 januari 2014 zijn stichtingen die door de belastingdienst zijn aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht bepaalde informatie op internet te publiceren.

Op deze pagina kan de wettelijk verplichte informatie worden opgevraagd van:

Stichting Ineke Calis te Rotterdam (v/h Stichting Innovative Art Support)

ANBI 2012 St Innovative Art Support 

ANBI 2013 St Innovative Art Support

ANBI 2014 St Ineke Calis

ANBI 2015 St. Ineke Calis

ANBI 2016 St. Ineke Calis

ANBI 2017 St. Ineke Calis

Stichting voor Milieu-Accountancy te Rotterdam 

ANBI 2012 St voor Milieu-Accountancy

ANBI 2013 St voor Milieu-Accountancy 

ANBI 2014 St voor Milieu-Accountantcy

ANBI 2015 St. voor Milieu-Accountancy

ANBI 2016 St. voor Milieu-Accountancy

ANBI 2017 St. voor Milieu-Accountancy

Stichting Hospicevrijwilligers Rotterdam:

ANBI gegevens Stichting Hospicevrijwilligers Rotterdam 2014

ANBI gegevens Stichting Hospicevrijwilligers Rotterdam 2015

ANBI gegevens Stichting Hospicevrijwilligers Rotterdam 2016