Eric Leenderts
Print deze pagina

Conflictbemiddeling

Conflicten kennen we allemaal en worden op verschillende manieren 'uitgevochten'. Bekend zijn de (langdurige en kostbare) juridsche processen die wel tot een vonnis  maar vaak niet tot een echte oplossing leiden.

Er zijn een aantal alternatieven voor de rechtsgang, die door ons worden gebruikt:

  • ARBITRAGE: waarin de partijen een deskundige laten benoemen door de rechter of de Kamer van Koophandel, die in hun geschil een beslissing neemt. Eric Leenderts is verbonden aan de Kamer van Koophandel te Rotterdam als arbiter.
  • BINDEND ADVIES: waarin partijen zelf iemand benoemen die in hun geschil een beslissing neemt
  • MEDIATION: waarin partijen hun geschil samen proberen op te lossen en de beslissing niet aan een ander overlaten, ook niet aan de mediator. 

Eric Leenderts is een volledig internationaal gecertificeerd mediator, arbiter, onderhandelaar en conflictcoach (ADR International Certified).