Eric Leenderts
Print deze pagina

MVO & Accountancy

Het begon allemaal met milieu-accountancy, de overlapping tussen accountancy & milieu. Het behelst zowel accountancy aspecten in milieuzaken(zoals het financieel begeleiden van een bodemsanering, het opzetten en controleren van milieujaarverslagen) als milieuzaken in de accountancy (waarderings-problematiek van verontreinigde bodem, vormen van een fiscale voorziening voor milieuzaken).

Inmiddels is het milieuverslag ontwikkeld tot het maatschappelijke verslag, waarin "people, planet & profit" gezamenlijk centraal staan. Wanneer deze zaken niet los van elkaar, maar gecombineerd in één verslag worden vermeld spreken we van Integrated reporting. Deze wijze van rapporteren staat nog in de kinderschoenen, maar zal naar verwachting een grote vlucht nemen.

Als voorzitter van alle milieu-accountants in Nederland en voormalig voorzitter van de jury voor de ACC Award, de prijs voor het beste maatschappelijke verslag van Nederland, bent u voor expertise op dit gebied aan het juiste adres.

Beginnen met een maatschappelijk verslag? Of gewoon meer willen weten? Maak vrijblijvend een afspraak!

Alvast inlezen? Download dan op de MVO download pagina de GRI richtlijnen en/of de High 5 handleiding voor het MKB hoe die richtlijnen in een eenvoudig 5 stappenplan in een verslag te verwerken van uw organisatie. Voor nog meer richtlijnen kies voor informatie over ISO 26000, SA8000, de wereldwijde richtlijn voor werkplekken of voor de ISEA richtlijn AA1000 over social & ethical accountability.