Eric Leenderts
Print deze pagina

Artikelen van Eric Leenderts

Voor een volledig overzicht van de door Eric Leenderts geschreven artikelen zie zijn uitgebreide CV.

Hierin zijn o.a. te vinden:

  • "Milieu aspecten zijn voor elke accountant "core business"", over het Milieu Diagnosemodel, artikel in de Accountant-Adviseur van mei 2003
  • "De fiscale voorziening bij bodemverontreinigingen; de milieukosten-resolutie in de praktijk onderzocht", artikel in NIvRA milieuradar, 1999
  • "verwerking bodemverontreiniging in de fiscale jaarrekening met handen en voeren gebonden", artikel in de Accountant-Adviseur, september 1997
  • "Stelselwijzing in aansprakelijkheidsverzekeringen op komst", artikel in de Accountant-Adviseur, juni 1997
  • "De praktijk van een milieu-accountant", artikel in de Accountant-Adviseur, september 1996
  • "milieurisico's van materieel belang voor accountants", artikel in de Accountant-Adviseur, november 1994, tevens in De Accountant van februari 1995